24 มกราคม 2562 รัฐบาลจีนรณรงค์ปชช.งดซื้อสินค้างาช้างไทย จับมือองค์กรอนุรักษ์-หลังปิดตลาดครบ 1 ปี

ที่มา: https://greennews.agency/?p=18442

กรมศุลากรจีน และหน่วยงานด้านป่าไม้แห่งชาติจีน ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าไวล์ดเอด (WILDAID) และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เผยแพร่โฆษณารณรงค์ชิ้นใหม่ เพื่อย้ำเตือนประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนว่าการนำผลิตภัณฑ์งาช้างที่ซื้อในต่างประเทศกลับเข้าจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หลังผลการสำรวจจากองค์กรอนุรักษ์แสดงให้เห็นว่าชาวจีนยังคงซื้อผลิตภัณฑ์งาช้างระหว่างการท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยมีไทย ฮ่องกง และลาว เป็นตลาดสำคัญที่ชาวจีนนิยมซื้อผลิตภัณฑ์งาช้าง สำหรับสื่อรณรงค์ชิ้นใหม่นี้ ได้ถูกเผยแพร่ตามสื่อสาธารณะบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ รวมถึงด่านพรมแดนระหว่างจีน เมียนมา ลาว และเวียดนาม เป็นการเปิดตัวสื่อรณรงค์ใหม่ในโอกาสที่รัฐบาลจีนประกาศปิดตลาดซื้อขายผลิตภัณฑ์งาช้างในประเทศครบ 1 ปี โดยโฆษณารณรงค์ชิ้นใหม่นี้มี นายหวง เซวียน ดาราชื่อดังชาวจีนแสดงเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร พร้อมระบุว่าการซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สัตว์หลายชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ และย้ำเตือนว่าการนำผลิตภัณฑ์งาช้างเข้าประเทศ แม้เป็นของฝากหรือของที่ระลึกถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้ จากผลสำรวจของเครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า (TRAFFIC) และ WWF ที่เปิดเผยเมื่อเดือน ก.ย. 2561 พบว่าความต้องการผลิตภัณฑ์งาช้างและการซื้อขายงาช้างผิดกฎหมายในจีนลดลงอย่างชัดเจน หรือราวร้อยละ 54นับตั้งแต่จีนประกาศห้ามการซื้อขายงาช้างในประเทศเมื่อต้นปี 2561 อย่างไรก็ตามชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 18 ซื้อผลิตภัณฑ์งาช้างระหว่างการท่องเที่ยว โดยมีไทย และฮ่องกง เป็นตลาดสำคัญที่ชาวจีนนิยมซื้อผลิตภัณฑ์งาช้าง และมีลาวเป็นตลาดใหม่ที่สำคัญอีกแห่ง ขณะเดียวกันรายงานการสำรวจตลาดในลาว จากองค์กร Save the Elephants พบว่ามีร้านขายงาช้างเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการซื้อของนักท่องเที่ยวจีน โดยผู้ค้าเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีน และตั้งราคาเป็นเงินหยวน โดยช่วงกลางเดือน ม.ค. 2562 ทางการลาวสามารถยึดผลิตภัณฑ์งาช้างผิดกฎหมายได้มากกว่า 73 กิโลกรัม จากร้านขายของที่ระลึกแห่งหนึ่งในเมืองหลวงพระบาง แจน เวอร์เทอฟอย ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการรณรงค์ WWF กล่าวว่า สื่อรณรงค์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอนุรักษ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่ให้ชาวจีนทราบว่าการนำผลิตภัณฑ์งาช้างเข้าประเทศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย โดยสังคมไม่ควรยอมรับ และสนับสนุนสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป female wrestling